Declarație privind confidențialitatea datelor

1. O prezentare generală a protecției datelor cu caracter personal


Informații generale

Următoarele informații vă vor oferi o prezentare ușor de parcurs a ceea ce se va întâmpla cu datele dvs. personale atunci când vizitați acest website. Termenul "date personale" cuprinde toate datele care vă pot identifica personal. Pentru informații detaliate despre subiectul protecției datelor, vă rugăm să consultați Declarația noastră de protecție a datelor, pe care am inclus-o mai jos.


Înregistrarea datelor pe acest website


Cine este partea responsabilă pentru înregistrarea datelor pe acest website (adică "controller")?

Datele de pe acest website sunt procesate de operatorul website-ului, ale cărui informații de contact sunt disponibile în secțiunea "Informații despre partea responsabilă (numită „controller” în GDPR)” din această Politică de Confidențialitate.


Cum înregistrăm datele tale?

Colectăm datele ca rezultat al faptului că le împărtășiți cu noi. Acest lucru poate însemna, de exemplu, informațiile pe care le introduceți în formularul nostru de contact.

Alte date vor fi înregistrate automat de sistemele noastre IT sau după ce vă dați consimțământul pentru înregistrarea lor în timpul vizitei pe website-ul nostru. Ele includ, în principal, informații tehnice (de exemplu, browserul web, sistemul de operare sau ora la care a fost accesat site-ul). Aceste informații sunt înregistrate automat atunci când accesați acest website.


Pentru ce scopuri folosim datele tale?

O parte din informații este generată pentru a asigura funcționarea fără erori a website-ului. Alte date pot fi utilizate pentru a analiza modul în care utilizați website-ul. 


Ce drepturi ai în ceea ce privește informațiile tale?

Aveți dreptul de a primi, în orice moment, informații despre sursa, destinatarii și scopurile datelor dvs. personale arhivate, fără a fi necesar să plătiți o taxă pentru astfel de divulgări. De asemenea, aveți dreptul de a solicita corectarea sau ștergerea datelor dvs. Dacă ați consimțit la prelucrarea datelor, aveți opțiunea de a retrage acest consimțământ în orice moment, ceea ce va afecta toate prelucrările viitoare ale datelor. Mai mult, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. în anumite circumstanțe. În plus, aveți dreptul de a înregistra o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.
Nu ezitați să ne contactați în orice moment dacă aveți întrebări cu privire la această problemă sau la oricare alt aspect legat de protecția datelor.


Instrumente de analiză și instrumente furnizate de terți

Există posibilitatea ca modelele dvs. de navigare să fie analizate statistic atunci când vizitați acest website. Astfel de analize sunt efectuate, în principal, cu ceea ce numim programe de analiză.
Pentru informații detaliate despre aceste programe de analiză, vă rugăm să consultați, mai jos, Declarația noastră de protecție a datelor.


2. Informații generale și informații obligatorii


Protecția datelor

Operatorii acestui website și ai paginilor sale iau foarte în serios protecția datelor dvs. personale. Prin urmare, gestionăm datele dvs. personale ca informații confidențiale și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor și cu această Declarație de Protecție a Datelor.
De fiecare dată când utilizați acest website, vor fi colectate o varietate de informații personale. Datele personale includ informații care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal. Această Declarație de Protecție a Datelor explică ce date colectăm, precum și scopurile pentru care utilizăm aceste date. De asemenea, explică modul în care și în scopurile pentru care informațiile sunt colectate.
Vă informăm prin prezenta că transmiterea datelor prin Internet (adică, prin comunicații prin e-mail) poate fi vulnerabilă la riscuri de securitate. Nu este posibil să protejăm complet datele împotriva accesului terților.


Informații despre partea responsabilă (denumită „controller” în RGPD)

Controllerul pentru prelucrarea datelor pe acest website este:
IBC SOLAR AG
Am Hochgericht 10
96231 Bad Staffelstein
Telefon: +49 9573 9224 - 0
E-mail: info(_at_)ibc-solar.de

Controllerul este persoana fizică sau entitatea juridică care, de unul singur sau împreună cu alții, ia decizii cu privire la scopurile și resursele pentru prelucrarea datelor personale (de exemplu, nume, adrese de e-mail, etc.).


Perioada de stocare

Cu excepția cazului în care în această politică de confidențialitate s-a specificat o perioadă de stocare specifică, datele dvs. personale vor rămâne în posesia noastră până când scopul pentru care au fost colectate nu mai este valabil. Dacă formulați o cerere justificată de ștergere sau revocați consimțământul pentru prelucrarea datelor, datele dvs. vor fi șterse, cu excepția cazului în care avem alte motive legal permisibile pentru stocarea datelor dvs. personale (de exemplu, perioade de retenție fiscale sau comerciale); în acest caz, ștergerea va avea loc după încetarea aplicării acestor motive.


Informații generale despre temeiul legal pentru prelucrarea datelor pe acest website

Dacă ați consimțit la prelucrarea datelor, procesăm datele dvs. personale pe baza Art. 6(1)(a) RGPD sau Art. 9 (2)(a) RGPD, în cazul în care se prelucrează categorii speciale de date conform Art. 9 (1) DSGVO. În cazul consimțământului explicit pentru transferul datelor personale către țări terțe, prelucrarea datelor se bazează, de asemenea, pe Art. 49 (1)(a) RGPD. Dacă ații consimțit la stocarea cookie-urilor sau la accesul la informații în dispozitivul dvs. (de exemplu, prin identificare a dispozitivului), prelucrarea datelor se bazează, în plus, pe § 25 (1) TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment. Dacă datele dvs. sunt necesare pentru îndeplinirea unui contract sau pentru implementarea măsurilor precontractuale, procesăm datele dvs. pe baza Art. 6(1)(b) RGPD. În plus, dacă datele dvs. sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale, le procesăm pe baza Art. 6(1)(c) RGPD. În plus, prelucrarea datelor poate fi efectuată pe baza interesului nostru legitim conform Art. 6(1)(f) RGPD. Informații despre temeiul legal relevant în fiecare caz în parte sunt furnizate în paragrafele următoare ale acestei politici de confidențialitate.


Numirea unui responsabil pentru protecția datelor

Am numit un responsabil pentru protecția datelor pentru compania noastră.

Domnul Michael Gruber
BSP-SECURITY
Thundorferstr. 10
D-93047 Regensburg
Telefon: +49 (0) 941 46 29 09 29
E-mail: info[at]bsp-security.de


Informații cu privire la transferul de date către SUA și alte țări non-UE

Printre altele, folosim instrumente ale unor companii domiciliate în Statele Unite sau în alte țări non-UE care, din perspectiva protecției datelor, nu sunt considerate sigure. Dacă aceste instrumente sunt active, datele dvs. personale pot fi transferate potențial către aceste țări non-UE și pot fi prelucrate acolo. Trebuie să vă informăm că în aceste țări nu se poate garanta un nivel de protecție a datelor comparabil cu cel din UE. De exemplu, întreprinderile din SUA au obligația de a furniza date personale agențiilor de securitate, iar dumneavoastră, în calitate de subiect al datelor, nu aveți opțiuni de litigiu pentru a vă apăra în instanță. Prin urmare, nu se poate exclude faptul că agențiile din SUA (de exemplu, Serviciul Secret) pot prelucra, analiza și arhiva permanent datele dvs. personale în scopuri de supraveghere. Nu avem control asupra acestor activități de prelucrare.


Revocarea consimțământului pentru prelucrarea datelor

O gamă largă de tranzacții de prelucrare a datelor sunt posibile doar cu consimțământul dvs. expres. Puteți revoca în orice moment orice consimțământ pe care ni l-ați acordat deja. Aceasta nu va afecta legalitatea colectării datelor care a avut loc înainte de revocarea dvs. 


Dreptul de a te opune colectării datelor în cazuri speciale; dreptul de a te opune publicității directe (Art. 21 RGPD)

ÎN CAZUL ÎN CARE DATELE SUNT PROCESATE PE BAZA ART. 6(1)(E) SAU (F) RGPD, AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII DATELOR DVS. PERSONALE PE BAZA MOTIVELOR DERIVATE DIN SITUAȚIA DVS. UNICĂ. ACEST DREPT SE APLICĂ ȘI LA ORICE PROFILARE PE BAZA ACESTOR DISPOZIȚII. PENTRU A DETERMINA TEMEIUL LEGAL PE CARE SE BAZEAZĂ ORICE PRELUCRARE A DATELOR, VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI ACEASTĂ DECLARAȚIE DE PROTECȚIE A DATELOR. ÎN CAZUL ÎN CARE DEPUNEȚI O OBIECȚIE, NU VOM MAI PRELUCRA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL AFECTATE, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE SUNTEM ÎN MĂSURĂ SĂ PREZENTĂM MOTIVE IMPERIOASE DE PROTECȚIE DEMNE DE LUAT ÎN CONSIDERARE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS., CARE PREVALEAZĂ ASUPRA INTERESELOR, DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR DVS. SAU DACĂ SCOPUL PRELUCRĂRII ESTE REVENDICAREA, EXERCITAREA SAU APĂRAREA UNOR DREPTURI LEGALE (OBIECȚIE ÎN TEMEIUL ART. 21 ALINEATUL (1) DIN RGPD).

DACĂ DATELE DVS. PERSONALE SUNT PROCESATE ÎN SCOPUL REALIZĂRII PUBLICITĂȚII DIRECTE, AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE PRELUCRĂRII DATELOR DVS. PERSONALE AFECTATE ÎN ORICE MOMENT ÎN SCOPUL ACESTEI PUBLICITĂȚI. ACEST LUCRU SE APLICĂ ȘI PROFILĂRII ÎN MĂSURA ÎN CARE ACEASTA ESTE ASOCIATĂ CU PUBLICITATEA DIRECTĂ. DACĂ VĂ OPUNEȚI, DATELE DVS. PERSONALE NU VOR MAI FI UTILIZATE ULTERIOR ÎN SCOPURI DE PUBLICITATE DIRECTĂ (OBIECȚIE CONFORM ART. 21(2) RGPD).


Dreptul de a înregistra o plângere la autoritatea de supraveghere competentă

În cazul încălcărilor RGPD, persoanele vizate au dreptul de a înregistra o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își au în mod obișnuit domiciliul, locul de muncă sau locul în care a avut loc presupusa încălcare. Dreptul de a înregistra o plângere este în vigoare independent de orice alte proceduri administrative sau acțiuni în instanță disponibile ca mijloace legale de recurs.


Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a solicita ca datele pe care le procesăm automat pe baza consimțământului dvs. sau pentru îndeplinirea unui contract să vă fie furnizate sau unei terțe părți într-un format citibil de tipar, utilizat în mod obișnuit. Dacă solicitați transferul direct al datelor către un alt controlor, acest lucru se va face numai dacă este tehnic fezabil.


Criptarea SSL și/sau TLS

Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea conținutului confidențial, cum ar fi comenzile de achiziție sau cererile pe care le trimiteți către noi, în calitate de operator al website-ului, acest website utilizează un program de criptare SSL sau TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată verificând dacă linia de adrese a browser-ului trece de la "http://" la "https://" și, de asemenea, prin apariția iconiței de lacăt în linia browser-ului.

Dacă criptarea SSL sau TLS este activată, datele pe care le transmiteți către noi nu pot fi citite de către terți.


Informații despre, corectarea și ștergerea datelor

În cadrul prevederilor legale aplicabile, aveți dreptul de a solicita în orice moment informații despre datele dvs. personale arhivate, sursa lor și destinatarii, precum și scopul prelucrării datelor dvs. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă corecta sau șterge datele. Dacă aveți întrebări despre acest subiect sau orice alte întrebări despre datele personale, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați în orice moment.


Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita impunerea restricțiilor în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale. Pentru a face acest lucru, ne puteți contacta în orice moment. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării se aplică în următoarele cazuri:

 • În cazul în care constatați că datele dvs. stocate de către noi nu sunt corecte, vom avea nevoie de o perioadă de timp pentru a verifica această cerere. Pe durata acestei investigații, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale.
 • Dacă prelucrarea datelor dvs. personale a fost/este efectuată în mod ilegal, aveți opțiunea de a solicita restricționarea prelucrării datelor în loc să solicitați ștergerea acestor date.
 • Dacă nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal și aveți nevoie de acestea pentru a vă exercita, apăra sau revendica drepturile legale, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale în loc să solicitați ștergerea acestora. 
 • Dacă ați formulat o obiecție conform Art. 21(1) RGPD, drepturile dvs. și drepturile noastre trebuie să fie cântărite unul împotriva celuilalt. Atât timp cât nu s-a stabilit în favoarea cui prevalează interesele, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale.

Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dvs. personale, aceste date - cu excepția arhivării lor - pot fi prelucrate numai cu consimțământul dvs. sau pentru a revendica, exercita sau apăra drepturi legale sau pentru a proteja drepturile altor persoane fizice sau entități juridice, sau în scopuri de interes public important invocate de Uniunea Europeană sau de un stat membru al UE.


Respingerea e-mailurilor nesolicitate

Prin prezenta ne opunem utilizării informațiilor de contact publicate în legătură cu informațiile obligatorii de furnizat în Anunțul nostru de pe site pentru a ne trimite materiale promoționale și informații pe care nu le-am solicitat în mod expres. Operatorii acestui website și ai paginilor sale își rezervă expres dreptul de a acționa în instanță, în cazul trimiterii nesolicitate de informații promoționale, de exemplu, prin intermediul mesajelor SPAM.


3. Înregistrarea datelor pe acest website


Cookie-uri

Website-urile și paginile noastre utilizează ceea ce industria numește "cookie-uri". Cookie-urile sunt fișiere text mici care nu cauzează niciun prejudiciu dispozitivului dvs. Acestea sunt fie stocate temporar pe durata unei sesiuni (cookie-uri de sesiune), fie sunt arhivate permanent pe dispozitivul dvs. (cookie-uri permanente). Cookie-urile de sesiune sunt șterse automat odată ce terminați vizita. Cookie-urile permanente rămân arhivate pe dispozitivul dvs. până când le ștergeți activ sau sunt șterse automat de către browserul web.

În unele cazuri, este posibil ca cookie-uri terțe să fie stocate pe dispozitivul dvs. odată ce intrați pe site-ul nostru (cookie-uri terțe). Aceste cookie-uri vă permit dvs. sau nouă să beneficiem de anumite servicii oferite de terțe părți (de exemplu, cookie-uri pentru prelucrarea serviciilor de plată).

Cookie-urile au diverse funcții. Multe cookie-uri sunt esențiale din punct de vedere tehnic, deoarece anumite funcții ale website-ului nu ar funcționa în absența cookie-urilor (de exemplu, funcția de coș de cumpărături sau afișarea videoclipurilor). Scopul altor cookie-uri poate fi analizarea modelelor de utilizare sau afișarea mesajelor promoționale.

Cookie-urile care sunt necesare pentru efectuarea tranzacțiilor de comunicare electronică sau pentru furnizarea anumitor funcții pe care doriți să le utilizați (de exemplu, pentru funcția de coș de cumpărături) sau cele necesare pentru optimizarea (cookie-uri necesare) a website-ului (de exemplu, cookie-uri care oferă informații măsurabile despre audiența webului) vor fi stocate pe baza Art. 6(1)(f) RGPD, cu excepția cazului în care este citată o bază legală diferită. Operatorul website-ului are un interes legitim în stocarea cookie-urilor necesare pentru a asigura furnizarea serviciilor operatorului în mod tehnic fără erori și optimizat. Dacă a fost solicitat consimțământul dvs. pentru stocarea cookie-urilor și a tehnologiilor de recunoaștere similară, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza consimțământului obținut (Art. 6(1)(a) RGPD și § 25 (1) TTDSG); acest consimțământ poate fi retras în orice moment.

Aveți opțiunea de a configura browserul într-un astfel de mod încât să fiți notificat de fiecare dată când sunt plasate cookie-uri și să permiteți acceptarea cookie-urilor doar în cazuri specifice. De asemenea, puteți exclude acceptarea cookie-urilor în anumite cazuri sau în general, sau să activați funcția de ștergere pentru ștergerea automată a cookie-urilor când se închide browserul. Dacă dezactivați cookie-urile, funcțiile acestui website pot fi limitate.

În cazul în care se folosesc cookie-uri terțe sau dacă se folosesc cookie-uri în scopuri de analiză, vă vom notifica separat în cadrul acestei Politici de Protecție a Datelor și, dacă este cazul, vom solicita consimțământul dvs. 


Consimțământ cu Usercentrics

Acest website utilizează tehnologia de consimțământ de la Usercentrics pentru a obține consimțământul dvs. pentru stocarea anumitor cookie-uri pe dispozitivul dvs. sau pentru utilizarea anumitor tehnologii specifice și pentru a documenta acest lucru într-un mod conform cu protecția datelor. Partea care oferă această tehnologie este Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Germania, website: usercentrics.com (denumită în continuare "Usercentrics").


De fiecare dată când vizitați website-ul nostru, următoarele date personale vor fi transferate către Usercentrics:
 • Declarațiile dvs. de consimțământ sau revocarea declarațiilor dvs. de consimțământ
 • Adresa dvs. IP
 • Informații despre browserul dvs.
 • Informații despre dispozitivul dvs.
 • Data și ora la care ați vizitat website-ul nostru

În plus, Usercentrics va stoca un cookie în browserul dvs. pentru a putea atribui declarațiile dvs. de consimțământ sau orice revocare a acestora. Datele înregistrate în acest fel vor fi stocate până când ne solicitați să le ștergem, să ștergeți cookie-ul Usercentrics sau până când scopul arhivării datelor nu mai există. Acest lucru nu afectează perioadele de păstrare legală obligatorie.
Usercentrics utilizează cookie-uri pentru a obține declarațiile de consimțământ prevăzute de lege. Baza legală pentru utilizarea tehnologiilor specifice este Art. 6(1)(c) RGPD.


Prelucrarea datelor

Am încheiat un acord de prelucrare a datelor (DPA) cu furnizorul menționat mai sus. Acesta este un contract impus de legile privind protecția datelor, care garantează că ei prelucrează datele personale ale vizitatorilor website-ului nostru numai pe baza instrucțiunilor noastre și în conformitate cu RGPD.


Fișierele jurnalului serverului

Furnizorul acestui website și al paginilor sale colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere jurnal de server, pe care browserul dvs. le comunică automat către noi. Informațiile cuprind:

 • Tipul și versiunea browserului utilizat
 • Sistemul de operare utilizat
 • URL-ul referent
 • Numele gazdei computerului de acces
 • Momentul solicitării serverului
 • Adresa IP

Aceste date nu sunt combinate cu alte surse de date.

Aceste date sunt înregistrate pe baza Art. 6(1)(f) RGPD.  Operatorul website-ului are un interes legitim în reprezentarea tehnic fără erori și în optimizarea website-ului operatorului. Pentru a realiza acest lucru, fișierele jurnal de server trebuie înregistrate.
 

Formularul de contact

Dacă ne trimiteți întrebări prin intermediul formularului nostru de contact, informațiile furnizate în formularul de contact, precum și orice informații de contact furnizate în acesta vor fi stocate de noi pentru a vă gestiona solicitarea și în cazul în care avem întrebări suplimentare. Nu vom partaja aceste informații fără consimțământul dvs.
Prelucrarea acestor date se bazează pe Art. 6(1)(b) RGPD, dacă solicitarea dvs. este legată de executarea unui contract sau dacă este necesară pentru a efectua măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim în procesarea eficientă a solicitărilor adresate nouă (Art. 6(1)(f) RGPD) sau pe acordul tău (Art. 6(1)(a) RGPD), dacă acest lucru a fost solicitat; consimțământul poate fi retras în orice moment.
Informațiile pe care le-ați introdus în formularul de contact vor rămâne cu noi până când ne solicitați să ștergem datele, să revocați consimțământul pentru arhivarea datelor sau dacă scopul pentru care informațiile sunt arhivate nu mai există (de exemplu, după ce am încheiat răspunsul la solicitarea dvs.). Acest lucru nu afectează dispozițiile legale obligatorii, în special perioadele de păstrare.


Solicitare prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, solicitarea dvs., inclusiv toate datele personale rezultate (nume, solicitare), va fi stocată și prelucrată de noi în scopul procesării solicitării dvs. Nu transmitem aceste date fără consimțământul dvs.
Aceste date sunt prelucrate pe baza Art. 6(1)(b) RGPD dacă solicitarea dvs. este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru efectuarea unor măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, datele sunt prelucrate pe baza interesului nostru legitim în gestionarea eficientă a solicitărilor adresate nouă (Art. 6(1)(f) RGPD) sau pe baza consimțământului dvs. (Art. 6(1)(a) RGPD), dacă acesta a fost obținut; consimțământul poate fi retras în orice moment.
Datele trimise de dvs. către noi prin solicitări de contact rămân cu noi până când ne solicitați să le ștergem, să revocați consimțământul pentru stocare sau scopul stocării datelor încetează (de exemplu, după încheierea solicitării dvs.). Dispozițiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare legală - rămân neafectate.


Înregistrare pe acest website

Aveți opțiunea de a vă înregistra pe acest website pentru a putea utiliza funcțiile suplimentare ale website-ului. Vom utiliza datele pe care le introduceți doar în scopul utilizării ofertei sau serviciului respective pentru care v-ați înregistrat. Informațiile necesare pe care le solicităm la momentul înregistrării trebuie introduse în întregime. În caz contrar, vom respinge înregistrarea.
Pentru a vă informa despre orice modificări importante ale gamei noastre de servicii sau în cazul modificărilor tehnice, vom utiliza adresa de e-mail furnizată în timpul procesului de înregistrare.
Vom prelucra datele introduse în timpul procesului de înregistrare pe baza consimțământului dvs. (Art. 6(1)(a) RGPD).
Datele înregistrate în timpul procesului de înregistrare vor fi stocate de către noi atâta timp cât sunteți înregistrat pe acest website. Ulterior, astfel de date vor fi șterse. Acest lucru nu afectează obligațiile legale de păstrare obligatorii.


Funcția de comentarii pe acest website

Atunci când utilizați funcția de comentarii pe acest website, informații despre momentul în care a fost generat comentariul, adresa dvs. de e-mail și, dacă nu postați anonim, numele de utilizator pe care l-ați selectat vor fi arhivate în plus față de comentariile dvs.


Stocarea adresei IP

Funcția noastră de comentarii stochează adresele IP ale tuturor utilizatorilor care introduc comentarii. Având în vedere că nu revizuim comentariile înainte de a le publica, avem nevoie de această informație pentru a lua măsuri împotriva autorului în caz de încălcări ale drepturilor, cum ar fi defăimarea sau propaganda.


Abonarea la comentarii

Ca utilizator al acestui website, aveți opțiunea de a vă abona la comentarii după ce v-ați înregistrat. Veți primi un e-mail de confirmare, al cărui scop este de a verifica dacă sunteți deținătorul real al adresei de e-mail furnizate. Puteți dezactiva această funcție în orice moment urmând un link corespunzător din e-mailurile informative. Datele introduse în legătură cu abonamentele la comentarii vor fi șterse în acest caz. Cu toate acestea, dacă ne-ați comunicat aceste informații în scopuri diferite și de la o altă locație (de exemplu, atunci când vă abonați la newsletter), datele vor rămâne în posesia noastră.


Perioada de stocare pentru comentarii

Comentariile și orice informații asociate vor fi stocate de noi și vor rămâne pe acest website până când conținutul la care se referă comentariul a fost șters în întregime sau dacă comentariile au trebuit să fie șterse din motive legale (de exemplu, comentarii jignitoare).


Baza legală

Comentariile sunt stocate pe baza consimțământului tău (Art. 6(1)(a) RGPD). Aveți dreptul de a revoca în orice moment orice consimțământ pe care ni l-ați acordat deja. Pentru a face acest lucru, tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți o notificare informală prin e-mail. Aceasta nu afectează legalitatea oricărei colectări de date care a avut loc înainte de retragerea consimțământului dvs.


4. Social media


Plug-in Twitter

Am integrat funcții ale platformei de social media Twitter în acest website. Aceste funcții sunt furnizate de Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanda. Atunci când utilizați Twitter și funcția „Re-Tweet”, website-urile pe care le vizitați sunt legate de contul dvs. de Twitter și dezvăluite altor utilizatori. În timpul acestui proces, datele sunt transferate și către Twitter. Trebuie să subliniem că noi, furnizorii website-ului și ai paginilor sale, nu știm nimic despre conținutul datelor transferate și despre utilizarea acestor informații de către Twitter. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Declarația de Confidențialitate a Datelor de la Twitter la: twitter.com/en/privacy.

Utilizarea plug-in-urilor Twitter se bazează pe Art. 6(1)(f) RGPD. Operatorul website-ului are un interes legitim de a fi cât mai vizibil posibil pe social media. Dacă s-a obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza Art. 6(1)(a) RGPD și § 25 (1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul utilizatorului (de exemplu, amprente de dispozitiv) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi retras în orice moment.

Transferul de date către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Aveți opțiunea de a vă reseta setările de protecție a datelor pe Twitter în cadrul setărilor contului la twitter.com/account/settings.


5. Instrumente de analiză și publicitate


Google Tag Manager

Folosim Google Tag Manager. Furnizorul este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.
Google Tag Manager este o unealtă care ne permite să integrăm instrumente de urmărire sau statistice și alte tehnologii pe website-ul nostru. Google Tag Manager nu creează profiluri de utilizatori, nu stochează cookie-uri și nu efectuează analize independente. El gestionează și rulează doar instrumentele integrate prin intermediul său. Cu toate acestea, Google Tag Manager colectează adresa dvs. IP, care poate fi, de asemenea, transferată companiei mamă a Google din Statele Unite.
Google Tag Manager este utilizat pe baza Art. 6(1)(f) RGPD. Operatorul website-ului are un interes legitim în integrarea și administrarea rapidă și fără probleme a diferitelor instrumente pe website-ul său. Dacă s-a obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza Art. 6(1)(a) RGPD și § 25 (1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul utilizatorului (de exemplu, amprente de dispozitiv) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi retras în orice moment.


Google Analytics

Acest website utilizează funcțiile serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul acestui serviciu este Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.
Google Analytics permite operatorului website-ului să analizeze modelele de comportament ale vizitatorilor website-ului. În acest scop, operatorul website-ului primește o varietate de date despre utilizatori, cum ar fi paginile accesate, timpul petrecut pe pagină, sistemul de operare utilizat și originea utilizatorului. Aceste date sunt atribuite dispozitivului utilizatorului respectiv. Nu are loc o atribuire la un ID de dispozitiv.
Google Analytics utilizează tehnologii care permit recunoașterea utilizatorului în scopul analizării modelelor de comportament ale acestuia (de exemplu, cookie-uri sau amprente de dispozitiv). Informațiile despre utilizare înregistrate de Google sunt, de regulă, transferate la un server Google din Statele Unite, unde sunt stocate.
Acest instrument de analiză este utilizat pe baza Art. 6(1)(f) RGPD. Operatorul acestui website are un interes legitim în analiza modelelor de utilizare pentru a optimiza atât serviciile oferite online, cât și activitățile sale publicitare. Dacă s-a obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza Art. 6(1)(a) RGPD și § 25 (1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul utilizatorului (de exemplu, amprente de dispozitiv) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi retras în orice moment. Transferul de date către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Anonimizarea IP

Pe acest website, am activat funcția de anonimizare a IP-ului. Ca rezultat, adresa dvs. IP va fi abreviată de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care au ratificat Convenția privind Spațiul Economic European înainte de transmiterea sa în Statele Unite. Adresa IP completă va fi transmisă unuia dintre serverele Google din Statele Unite și abreviată acolo doar în cazuri excepționale. În numele operatorului acestui website, Google va utiliza aceste informații pentru a analiza cum utilizați acest website, pentru a genera rapoarte despre activitățile website-ului și pentru a furniza alte servicii operatorului website-ului care sunt legate de utilizarea website-ului și a internetului. Adresa IP transmisă în legătură cu Google Analytics din browserul dvs. nu va fi combinată cu alte date aflate în posesia Google.


Complementul pentru browser

Puteți preveni înregistrarea și prelucrarea datelor dvs de către Google descărcând și instalând complementul pentru browser disponibil la următorul link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Pentru mai multe informații despre modul în care Google Analytics gestionează datele utilizatorilor, vă rugăm să consultați Declarația de confidențialitate a datelor Google la: support.google.com/analytics/answer/6004245.


Parametri demografici furnizați de Google Analytics

Acest website utilizează funcția "caracteristici demografice" a Google Analytics pentru a putea afișa vizitatorilor site-ului anunțuri compatibile în rețeaua de publicitate Google. Aceasta permite crearea de rapoarte care conțin informații despre vârstă, gen și interesele vizitatorilor site-ului. Sursele acestor informații sunt publicitatea cu caracteristicile demografice de interes de la Google, precum și datele despre vizitatori obținute de la furnizorii terți. Aceste date nu pot fi atribuite unei persoane specifice. Aveți opțiunea de a dezactiva această funcție în orice moment prin efectuarea unor modificări corespunzătoare în setările de publicitate din contul dvs. Google sau puteți să interziceți în general înregistrarea datelor dvs. de către Google Analytics, așa cum este explicat în secțiunea "Obiecție la înregistrarea datelor".


Prelucrarea datelor în baza unui contract

Am încheiat un acord de prelucrare a datelor cu Google și implementăm în întregime prevederile stricte ale autorităților germane de protecție a datelor în utilizarea Google Analytics.


Google Analytics - Urmărirea comerțului electronic

Acest website utilizează funcția "Urmărirea comerțului electronic" a Google Analytics. Cu ajutorul Urmăririi comerțului electronic, operatorul site-ului are posibilitatea de a analiza modelele de cumpărare ale vizitatorilor site-ului cu scopul îmbunătățirii campaniilor sale de marketing online. În acest context, sunt urmărite informații precum comenzile plasate, valoarea medie a comenzii, costurile de transport și intervalul de timp de la vizualizarea produsului până la luarea deciziei de cumpărare. Aceste date pot fi consolidate de către Google sub un ID de tranzacție, care este alocat utilizatorului respectiv sau dispozitivului utilizatorului.


Google Ads

Operatorul site-ului utilizează Google Ads. Google Ads este un program de promovare online al Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.
Google Ads ne permite să afișăm anunțuri în motorul de căutare Google sau pe site-uri web terțe, dacă utilizatorul introduce anumite termeni de căutare în Google (targetarea cuvintelor cheie). Este, de asemenea, posibil să plasăm anunțuri direcționate în funcție de datele utilizatorului pe care Google le deține (de exemplu, date despre locație și interese; targetarea grupului țintă). Ca operator de site web, putem analiza aceste date din punct de vedere cantitativ, de exemplu, prin analiza termenilor de căutare care au condus la afișarea anunțurilor noastre și câte anunțuri au generat clicuri corespunzătoare.
Utilizarea Google Ads se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. f RGPD. Operatorul site-ului are un interes legitim în promovarea cât mai eficientă posibilă a serviciilor și produselor operatorului.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele contractuale standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: policies.google.com/privacy/frameworks și privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Google Conversion-Tracking

Acest site utilizează Google Conversion Tracking. Furnizorul acestui serviciu este Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Cu ajutorul Google Conversion Tracking, suntem în măsură să recunoaștem dacă utilizatorul a efectuat anumite acțiuni. De exemplu, putem analiza cât de des au fost apăsate anumite butoane de pe site-ul nostru și care produse sunt revizuite sau achiziționate cu o anumită frecvență. Scopul acestei informații este să compileze statistici privind conversiile. Aflăm câți utilizatori au făcut clic pe anunțurile noastre și ce acțiuni au finalizat. Nu primim nicio informație care ne-ar permite să identificăm personal utilizatorii. Google în sine utilizează cookie-uri sau tehnologii de recunoaștere comparabile în scopuri de identificare.

Utilizăm Google Conversion Tracking pe baza art. 6 alin. (1) lit. f RGPD. Operatorul site-ului are un interes legitim în analiza modelelor de utilizare cu scopul de a optimiza atât prezentarea site-ului operatorului, cât și publicitatea. Dacă s-a obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza art. 6 alin. (1) lit. a RGPD și § 25 (1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul utilizatorului (de exemplu, amprente ale dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi retras în orice moment.

Pentru mai multe informații despre Google Conversion Tracking, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Google la: policies.google.com/privacy

 

Facebook Pixel

Pentru a măsura ratele de conversie, acest site utilizează pixelul de activitate al vizitatorilor de pe Facebook. Furnizorul acestui serviciu este Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda. Conform declarației Facebook, datele colectate vor fi transferate și către SUA și alte țări terțe.
Acest instrument permite urmărirea vizitatorilor de pe pagină după ce au fost redirecționați pe site-ul furnizorului, după ce au făcut clic pe un anunț Facebook. Acest lucru permite analizarea eficacității anunțurilor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață și optimizarea viitoarelor campanii publicitare.
Pentru noi, operatorii acestui site, datele colectate sunt anonime. Nu suntem în măsură să tragem concluzii cu privire la identitatea utilizatorilor. Cu toate acestea, Facebook arhivează informațiile și le procesează, astfel încât este posibil să se stabilească o legătură cu profilul de utilizator respectiv, iar Facebook este în măsură să utilizeze datele în scopuri proprii de promovare, în conformitate cu Politica de utilizare a datelor Facebook. Acest lucru permite Facebook să afișeze anunțuri pe paginile Facebook, precum și în locații din afara Facebook. Noi, operatorii acestui site, nu avem control asupra utilizării acestor date.
Utilizarea Facebook Pixel se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. f RGPD. Operatorul site-ului are un interes legitim în campanii publicitare eficiente, care includ și media socială. Dacă s-a obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza art. 6 alin. (1) lit. a RGPD și § 25 (1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul utilizatorului (de exemplu, amprente ale dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi retras în orice moment.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele contractuale standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum și de-de.facebook.com/help/566994660333381.


În măsura în care datele personale sunt colectate pe site-ul nostru cu ajutorul instrumentului descris aici și trimise către Facebook, noi și Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda suntem responsabili împreună pentru această prelucrare a datelor (art. 26 RGPD). Răspunderea comună se limitează exclusiv la colectarea datelor și transmiterea acestora către Facebook. Prelucrarea efectuată de Facebook după transfer nu face parte din responsabilitatea comună. Obligațiile care ne revin în comun au fost stabilite într-un acord de prelucrare comună. Textul acordului poate fi găsit aici: www.facebook.com/legal/controller_addendum. Conform acestui acord, noi suntem responsabili pentru furnizarea informațiilor privind confidențialitatea la utilizarea instrumentului Facebook și pentru implementarea acestuia pe site-ul nostru într-un mod sigur pentru confidențialitate. Facebook este responsabil pentru securitatea datelor produselor Facebook. Puteți să vă exercitați drepturile persoanei vizate (de exemplu, cereri de informații) cu privire la datele prelucrate de Facebook direct la Facebook. Dacă vă exercitați drepturile persoanei vizate cu noi, suntem obligați să le transmitem către Facebook.


În Politicile de confidențialitate ale Facebook, veți găsi informații suplimentare despre protejarea confidențialității dvs. la: www.facebook.com/about/privacy/.


Aveți, de asemenea, opțiunea de a dezactiva funcția de re-marketing "Publicuri personalizate" în secțiunea de setări a anunțurilor la www.facebook.com/ads/preferences/. Pentru a face acest lucru, trebuie să vă autentificați în prealabil pe Facebook.


Dacă nu aveți un cont Facebook, puteți dezactiva publicitatea bazată pe utilizatori de către Facebook pe site-ul European Interactive Digital Advertising Alliance: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


6. Newsletter


Newsletter data

Dacă doriți să vă abonați la newsletterul oferit pe acest site web, avem nevoie de adresa dvs. de e-mail, precum și de informații care ne permit să verificăm că sunteți proprietarul adresei de e-mail furnizate și că dvs. consimțiți la primirea newsletterului. Nu vor fi colectate alte date sau vor fi colectate doar pe bază voluntară. Vom folosi astfel de date numai pentru trimiterea informațiilor solicitate și nu le vom partaja cu terțe părți.

Prelucrarea informațiilor introduse în formularul de abonare la newsletter va avea loc exclusiv pe baza consimțământului dvs. (Art. 6(1)(a) RGPD). Puteți revoca consimțământul acordat pentru arhivarea datelor, a adresei de e-mail și a utilizării acestor informații pentru trimiterea newsletterului în orice moment, de exemplu, făcând clic pe link-ul "Anulează abonarea" din newsletter. Aceasta nu va afecta legalitatea niciunei tranzacții de prelucrare a datelor care a avut loc până în prezent.

Datele depuse la noi în scopul abonării la newsletter vor fi stocate de noi până când vă dezabonați de la newsletter sau furnizorul de servicii de newsletter și șterse din lista de distribuție a newsletterului după ce vă dezabonați de la newsletter sau după ce scopul a încetat să se mai aplice. Ne rezervăm dreptul de a șterge sau bloca adresele de e-mail din lista noastră de distribuție a newsletterului la propria noastră discreție, în cadrul interesului nostru legitim conform Art. 6(1)(f) RGPD.

Datele stocate în scopuri diferite la noi nu sunt afectate.

După dezabonarea de la lista de distribuție a newsletterului, adresa dvs. de e-mail poate fi stocată de noi sau de furnizorul de servicii de newsletter într-o listă neagră, dacă această acțiune este necesară pentru a preveni trimiterea ulterioară de mesaje. Datele din lista neagră sunt utilizate doar în acest scop și nu sunt combinate cu alte date. Acest lucru servește atât interesului dvs., cât și interesului nostru de a respecta cerințele legale privind trimiterea de newslettere (interes legitim în sensul Art. 6(1)(f) RGPD). Stocarea în lista neagră este pe termen nelimitat. Puteți să vă opuneți stocării dacă interesele dvs. prevalează asupra interesului nostru legitim.


7. Plug-in-uri și Instrumente


YouTube

Acest site web încorporează videoclipuri de pe platforma YouTube. Operatorul site-ului web este Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Dacă vizitați o pagină de pe acest site web în care a fost încorporat un videoclip YouTube, se va stabili o conexiune cu serverele YouTube. Ca rezultat, serverul YouTube va fi informat cu privire la paginile noastre pe care le-ați vizitat.

În plus, YouTube va putea plasa diverse cookie-uri pe dispozitivul dvs. sau tehnologii comparabile pentru recunoaștere (de exemplu, amprente ale dispozitivului). Astfel, YouTube va putea obține informații despre vizitatorii acestui site web. Printre altele, aceste informații vor fi utilizate pentru a genera statistici despre videoclipuri, cu scopul de a îmbunătăți utilizarea prietenoasă a site-ului și pentru a preveni tentativele de fraudă.

Dacă sunteți conectat la contul dvs. de YouTube în timp ce vizitați site-ul nostru, permiteți YouTube-ului să aloce direct modelul dvs. de navigare profilului personal. Aveți opțiunea de a preveni acest lucru prin deconectarea de la contul dvs. de YouTube.

Utilizarea YouTube se bazează pe interesul nostru de a prezenta conținutul nostru online într-o manieră atractivă. Conform Art. 6(1)(f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD), acesta este un interes legitim. În cazul în care a fost obținută consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza Art. 6(1)(a) din RGPD și a § 25 (1) din TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații pe dispozitivul utilizatorului (de exemplu, amprente ale dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi retras în orice moment.

Pentru mai multe informații cu privire la modul în care YouTube gestionează datele utilizatorilor, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate a Datelor YouTube la: policies.google.com/privacy.


Google Web Fonts

Pentru a asigura uniformitatea fonturilor utilizate pe acest site web, acesta utilizează așa-numitele Fonturi Web furnizate de Google. Atunci când accesați o pagină de pe site-ul nostru, browserul dvs. va încărca fonturile web necesare în cache-ul browserului dvs. pentru a afișa corect textul și fonturile.

Pentru a face acest lucru, browserul pe care îl utilizați va trebui să stabilească o conexiune cu serverele Google. Ca rezultat, Google va afla că adresa dvs. IP a fost utilizată pentru a accesa acest site web. Utilizarea Fonturilor Web Google se bazează pe Art. 6(1)(f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD). Operatorul site-ului web are un interes legitim în prezentarea uniformă a fontului pe site-ul operatorului. În cazul în care a fost obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza Art. 6(1)(a) din RGPD și a § 25 (1) din TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații pe dispozitivul utilizatorului (de exemplu, amprente ale dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi retras în orice moment.

Dacă browserul dvs. nu suportă Fonturi Web, va fi utilizat un font standard instalat pe computerul dvs..

Pentru mai multe informații despre Google Web Fonts, vă rugăm să urmați acest link: developers.google.com/fonts/faq și să consultați Declarația de Confidențialitate a Datelor Google la: policies.google.com/privacy.


Font Awesome (încorporare locală)

Acest site web utilizează Font Awesome pentru a asigura utilizarea uniformă a fonturilor pe acest site. Font Awesome este instalat local, astfel încât nu se va stabili o conexiune cu serverele Fonticons, Inc. în legătură cu această aplicație.

Pentru mai multe informații despre Font Awesome, vă rugăm să consultați Declarația de Confidențialitate a Datelor pentru Font Awesome la: fontawesome.com/privacy.


Google Maps

Acest site web utilizează serviciul de cartografiere Google Maps. Furnizorul este Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.
Pentru a permite utilizarea funcțiilor Google Maps, adresa dvs. IP trebuie să fie stocată. De regulă, această informație este transferată către unul dintre serverele Google din Statele Unite, unde este arhivată. Operatorul acestui site web nu are control asupra transferului datelor. În cazul în care Google Maps a fost activat, Google are opțiunea de a utiliza fonturi web Google în scopul afișării uniforme a fonturilor. Atunci când accesați Google Maps, browserul dvs. va încărca fonturile web necesare în cache-ul browserului dvs. pentru a afișa corect textul și fonturile.
Utilizăm Google Maps pentru a prezenta conținutul nostru online într-o manieră atractivă și pentru a face ușor de găsit locațiile divulgate pe site-ul nostru. Aceasta constituie un interes legitim, conform Art. 6(1)(f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD). În cazul în care a fost obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza Art. 6(1)(a) din RGPD și a § 25 (1) din TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații pe dispozitivul utilizatorului (de exemplu, amprente ale dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi retras în orice moment.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ și privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.


Pentru mai multe informații despre modul în care sunt gestionate datele utilizatorilor, vă rugăm să consultați Declarația de Confidențialitate a Datelor Google la: policies.google.com/privacy.


Google reCAPTCHA

Acest site web utilizează serviciul "Google reCAPTCHA" (denumit în continuare "reCAPTCHA"). Furnizorul este Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Scopul reCAPTCHA este de a determina dacă datele introduse pe acest site web (de exemplu, informațiile introduse într-un formular de contact) sunt furnizate de un utilizator uman sau de un program automat. Pentru a determina acest lucru, reCAPTCHA analizează comportamentul vizitatorilor site-ului web pe baza unei varietăți de parametri. Această analiză este declanșată automat de îndată ce vizitatorul site-ului intră pe site. Pentru această analiză, reCAPTCHA evaluează o serie de date (de exemplu, adresa IP, timpul petrecut de vizitatorul site-ului pe site sau mișcările cursorului inițiate de utilizator). Datele colectate în timpul acestor analize sunt transmise către Google.

Analizele reCAPTCHA se desfășoară în întregime în fundal. Vizitatorii site-ului web nu sunt anunțați că o analiză este în desfășurare.

Datele sunt stocate și analizate pe baza Art. 6(1)(f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD). Operatorul site-ului web are un interes legitim în protejarea site-urilor operatorului împotriva spionajului automat abuziv și a SPAM-ului. În cazul în care a fost obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza Art. 6(1)(a) din RGPD și a § 25 (1) din TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații pe dispozitivul utilizatorului (de exemplu, amprente ale dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi retras în orice moment.

Pentru mai multe informații despre Google reCAPTCHA, vă rugăm să consultați Declarația de Confidențialitate a Datelor și Termenii de Utilizare Google la următoarele link-uri: policies.google.com/privacy și policies.google.com/terms.


8. Servicii personalizate


Gestionarea datelor privind solicitanții

Oferim vizitatorilor site-ului web posibilitatea de a ne trimite cereri de angajare (de exemplu, prin e-mail, prin servicii poștale sau prin trimiterea formularului online de cerere de angajare). Mai jos, vă vom informa cu privire la domeniul de aplicare, scopul și utilizarea datelor cu caracter personal colectate de la dvs. în legătură cu procesul de depunere a candidaturii. Vă asigurăm că colectarea, procesarea și utilizarea datelor dvs. se va face în conformitate cu drepturile aplicabile privind confidențialitatea datelor și cu toate celelalte prevederi legale și că datele dvs. vor fi întotdeauna tratate ca fiind strict confidențiale.


Domeniul de aplicare și scopul colectării datelor

Dacă ne trimiteți o cerere de angajare, vom prelucra toate datele cu caracter personal afiliate (de exemplu, date de contact și de comunicare, documente de candidatură, note luate în timpul interviurilor de angajare etc.), dacă acestea sunt necesare pentru a lua o decizie privind stabilirea sau o relație de angajare. Temeiurile legale pentru cele menționate mai sus sunt § 26 RGPD, în conformitate cu legea germană (negocierea unei relații de muncă), art. 6(1)(1)(b) RGPD (Negocierea contractului general) și - cu condiția să ne fi dat consimțământul dvs. - art. 6(1)(a) RGPD. Puteți revoca orice consimțământ dat în orice moment. În cadrul companiei noastre, datele dvs. cu caracter personal vor fi partajate doar cu persoanele care sunt implicate în procesarea cererii dvs. de angajare.
În cazul în care cererea dvs. de angajare ar trebui să aibă ca rezultat recrutarea dvs., datele pe care le-ați transmis vor fi arhivate în temeiul § 26 RGPD și al art. 6(1)(b) RGPD în scopul implementării relației de angajare în sistemul nostru de prelucrare a datelor.

 

Perioada de arhivare a datelor

În cazul în care nu putem să vă facem o ofertă de angajare sau dacă refuzați o ofertă de angajare sau vă retrageți candidatura, ne rezervăm dreptul de a păstra datele pe care le-ați transmis în baza intereselor noastre legitime [art. 6(1)(f) din RGPD] pentru o perioadă de până la 6 luni de la încheierea procedurii de candidatură (respingerea sau retragerea candidaturii). Ulterior, datele vor fi șterse, iar documentele fizice ale candidaturii vor fi distruse. Stocarea servește în special ca dovadă în cazul unui litigiu juridic. În cazul în care este evident că datele vor fi necesare după expirarea perioadei de 6 luni (de exemplu, din cauza unui litigiu iminent sau în curs de soluționare), ștergerea va avea loc numai atunci când scopul stocării ulterioare nu mai este valabil.
De asemenea, o stocare mai lungă poate avea loc dacă ne-ați dat acordul [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD] sau dacă cerințele legale de păstrare a datelor împiedică ștergerea.


Admiterea în grupul de candidați

În cazul în care nu vă facem o ofertă de angajare, aveți posibilitatea de a vă înscrie în lista noastră de candidați. În cazul admiterii, toate documentele și informațiile din cererea de angajare vor fi transferate în fondul de candidați pentru a vă contacta în cazul unor posturi vacante adecvate.
Admiterea în grupul de candidați se bazează exclusiv pe acordul dvs. expres [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD]. Acordul de depunere este voluntar și nu are nicio legătură cu procedura de candidatură în curs. Persoana vizată își poate revoca acordul în orice moment. În acest caz, datele din grupul de candidați vor fi șterse irevocabil, cu condiția să nu existe motive legale pentru stocare.
Datele din grupul de candidați vor fi șterse irevocabil în termen de cel mult doi ani de la acordarea consimțământului.