Impressum

Vă mulţumim pentru vizitarea paginii noastre de Internet şi pentru interesul manifestat faţă de compania noastră şi produsele sale.

 

Informaţii privind IBC SOLAR 

Acest site este utilizat de IBC SOLAR, reprezentată legal de domnul Udo Möhrstedt, fizician (Preşedinte şi Director General) şi domnul Jörg Eggersdorfer (membri ai consiliului de conducere).

 

Înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă tribunalul municipal Coburg sub 
nr. HRB3261. Cod fiscal: DE242867923. 

 

Protecţia datelor personale  

Este posibil să vi se solicite date personale atunci când folosiţi site-ul nostru. Furnizarea acestora este voluntară. Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate şi folosite în strictă conformitate cu legislaţia germană privitoare la protecţia datelor. 

Datele personale furnizate pe site-ul IBC SOLAR vor fi folosite pentru a vă procesa solicitările. 

 

Drepturi de autor

© Copyright IBC SOLAR, Bad Staffelstein (Germania). Toate drepturile sunt rezervate. Textul, imaginile, grafica şi aranjarea acestora pe site-ul IBC SOLAR sunt protejate prin drepturi de autor şi prin alte modalităţi de protecţie a proprietăţii intelectuale. 

 

Conţinutul acestui site nu poate fi copiat, distribuit, modificat sau altfel pus la dispoziţia unor terţe părţi. Menţionăm că site-ul nostru poate conţine imagini care sunt protejate prin drepturi de autor ale terţilor. 

 

Garanţii, răspundere 

Informaţiile de pe acest site sunt oferite ca atare şi fără nici un fel de garanţie, expresă sau implicită, incluzând (dar fără limitare la) orice garanţii implicite privind vandabilitatea, adecvarea pentru un scop anume sau neîncălcarea drepturilor unor terţe părţi. Deşi informaţiile oferite sunt considerate corecte, acestea pot include erori. IBC SOLAR nu va răspunde în niciun caz faţă de vreo persoană pentru daune speciale, indirecte sau de consecinţă în legătură cu acest material, decât dacă acestea sunt cauzate de neglijenţă sau de un comportament răuvoitor intenţionat. 

 

IBC SOLAR nu este răspunzătoare pentru conţinutul site-urilor administrate de terţe părţi şi, în consecinţă, neagă orice răspundere pentru orice link care face legătura între acest site şi un altul.

 

 

Responsabil de conţinut: 

 

IBC SOLAR s. r. o.
Klikatá 13/353
158 00 Praga 5 - Jinonice
Republica Cehă 

 

Telefon: +420 235 097 430
Fax:       +420 235 097 440
 undefinedwww.ibc-solar.cz

 

© IBC SOLAR 2019